Spannen op de binnenzijde met een HAINBUCH MANDO T812 op deze VICTOR VTURN26

Spanlengte 3mm(!) met een trillingsdemper, superspecial en mega resultaat!