Vandaag een presentatie mogen doen voor mensen die in de wapen- en automobiel industrie werken.

Algemeen spantechniek.