Martin Buunk en collega’s hebben ons hele pand opnieuw geschilderd.