Klaar voor de inspiratiedag morgen(!) bij Cellro B.V.

We gaan automatisch spantangen wisselen!
Ook conculega SCHUNK zal aanwezig zijn.