TOROK 65 SE op een KERN CD332 incl. spankrachtmeting

De klant ervaarde spankrachtproblemen met de 173E spantanghouder. Dit ..."