Spannen tegen aanslag met een HAINBUCH TOPlus mini Axzug spantanghouder.

Niet alleen radiale spankracht, maar we trekken het werkstuk ook tegen aanslag.