Hier maken we HAINBUCH Spankoppen met een voorbouw en een voorbeeld dat we centrisch en excentrisch kunnen draaien in één opspanning!