Deze wat oudere DMG MORI SEIKI NT4300 van een HAINBUCH Spanntop 100 nova (Abgesetzt) spantangsysteem.

Hoofdspil Axzug, tegenspil Axfix