Gisteren spankracht gemeten op een machine met HAINBUCH CentroteX (snelwisselen tussen klauwplaat, spantang en spandoorn).

Met onze TESTit spankrachtmeter kunnen we niet alleen stilstaand de radiale spankracht op het werkstuk meten, maar ook draaiend (denk aan de centrifugaalkrachten van vooral de klauwplaat, ook hier zagen we de spankracht vanaf ca. 2000 toeren drastisch afnemen).

Een klauwplaat MOET je regelmatig smeren, een TOPlus spantanghouder KUN je smeren.